பல்கலைக்கழக அனுமதிகள் கல்வியாண்டு – 2020/2021 (நாட்டின் தற்போதைய அசாதாரண சூழ்நிலையை கருத்தில் கொண்டு online இணைப்பின் ஊடாக விண்ணப்பத்தினை சமர்ப்பிக்கும் திகதி 31.5.2021 இல் இருந்து 15.6.2021 வரை நீடிக்கப்பட்டுள்ளது.)


சுவாமி விபுலானந்த அழகியற் கற்கைகள் நிறுவகம், கிழக்குப் பல்கலைக்கழகம், இலங்கை பல்கலைக்கழக அனுமதிகள் கல்வியாண்டு - 2020/2021

Online Application Time Expired

(Note: Gmail Account is needed.)