நிறுவகத்தின் ஆற்றல் ஆய்விதழ் வெளியீடு


இணையவழி நிகழ்வுக்கு உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கின்றோம்.

காலம்: 22.11.2021

நேரம்: மு.ப 10.30- 11.30

Join Zoom Meeting
https://learn.zoom.us/j/67913870543?pwd=aU16akRWTHJzdVhMSEsvOHNWcitDdz09

Meeting ID: 679 1387 0543
Passcode: LLz2021@